Tài sản sẽ được kiểm tra thông số, tình trạng sử dụng hiện hữu và tiến hành niêm phong đồng thời trước sự chứng kiến của nhân viên Công ty và khách hàng. Tài sản sẽ được lưu trữ tại Kho hàng của Công ty (Có thể là kho trung gian bên thứ ba) và được quản lý lưu kho theo quy trình nội bộ để đảm bảo tài sản được lưu giữ nguyên trạng ban đầu. Kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng cầm cố và niêm phong tài sản giữa 02 Bên.

Nhận ngay tin tức mới nhất từ chúng tôi