Thông Báo - Sự Kiện

Trao tặng sản phẩm Antivirus Solution nhân 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1974 - 27/7/2023 ) Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Trao tặng sản phẩm Antivirus Solution nhân 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1974 - 27/7/2023 ) Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận ngay tin tức mới nhất từ chúng tôi