Trao tặng sản phẩm Antivirus Solution nhân 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1974 - 27/7/2023 ) Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Được đăng ngày 19 Tháng 10 2023

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy truyền thống “ Hiếu nghĩa bác ái”, “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. 

Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển Tài Chính& Công Nghệ Trường sinh trao tặng 1000 hộp sản phẩm Antivirus Solution đến Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để chung tay bảo vệ sức khỏe của cộng đồng người dân.

Hình ảnh: Trao tặng bảng tượng trưng 1000 sản phẩm Antivirus Solution

Chia sẻ bài viết:
Nhận ngay tin tức mới nhất từ chúng tôi