TRAO TẶNG SẢN PHẨM CỦA TRƯỜNG SINH HỖ TRỢ KIỀU BÀO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

Được đăng ngày 08 Tháng 11 2022

https://dangcongsan.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/tiep-nhan-san-pham-ho-tro-dieu-tri-covid-19-tri-gia-khoang-1-8-ty-dong-621217.html

Hình ảnh: Trao tặng sản phẩm Antivirus Solution

·       Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm Trường Sinh trao tặng cho kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua Bộ Ngoại Giao Việt Nam kết nối trao tặng sản phẩm ANTIVIRUS SOLUTION

·       Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Quang Hiệu kết nối nhận món quà mà Trường Sinh gửi tặng. 1000 sản phẩm đươc trao đi cho sức khoẻ của người dân Việt tại Hàn có sức khoẻ tốt hơn vì Hàn Quốc dịch quay lại rất nhanh và nặng.

Ø  Mong rằng sản phẩm của Antivirus Solution được yêu thương và lan toả khắp muôn nơi để thổi bay đại dịch.

Trân trọng và biết ơn!

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao tặng 

Chia sẻ bài viết:
Nhận ngay tin tức mới nhất từ chúng tôi